Bireysel Terapi

Psikoterapilerin ruh sağlığı sorunlarının tedavisinde önemli faydalarının olduğu yıllar içerisinde biriken ampirik çalışmalarla kanıtlanmıştır. Ancak kişinin terapiye başvurması için her zaman önemli bir ruh sağlığı sorununun olması gerekmez. Sorunlar büyümeden atılacak adımlar daha etkili ve kalıcı sonuçlar elde edilmesini sağlayabileceği gibi bireyler kendilerini daha iyi tanıma, kişilerarası ilişkilerde zorluklarını keşfetme yaşama ve kendilerine bakış açılarını değiştirme gibi motivasyonlarla da terapiye başvurabilirler. Kişinin yaşamındaki bir sorunun terapi gerektirip gerektirmediği, ne kadar süre ile terapi gerektireceği ve nasıl bir terapi gerektireceği kişiden kişiye değişmekte ve her ruh sağlığı sorunu için ya da her kişi için aynı çözüm yollarını önermenin geçerli olmayacağı bilinmelidir. Bu noktada iyi bir terapi süreci daima danışanın ihtiyaçlarını bir uzman gözüyle değerlendirebilmeyi ve danışanla terapi sürecine dair üzerine konuşulmuş fikir birliklerini gerektirir.