Uzman Klinik Psikolog

Burcu K. ÖNCÜ

2013 Yılında Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden bölüm birincisi olarak Yüksek Onur Derecesi ile mezun olmuştur.
2018 yılında Ankara Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nı erişkin DEHB tanısı alan evli bireylerin evlilik ilişkilerini incelediği teziyle tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimi sırasında çocuk ve yetişkin değerlendirme testleri ve bilişsel davranışçı terapiler üzerine teorik eğitim ve süpervizyonlarının yanı sıra kendisinin de personeli olduğu Ankara Üniversitesi çocuk ve yetişkin psikiyatri bölümlerinde ilgili alanlarda stajlarını tamamlamıştır.
2021 yılında Hacettepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programı’na başlamıştır. Bu süreçte yaptığı akademik çalışmaların yanı sıra yetişkin ve çocuklarla terapi eğitimlerini ve süpervizyonlarını  sürdürmektedir.

Hizmetler

Bireysel Terapiler

Psikoterapilerin ruh sağlığı sorunlarının tedavisinde önemli faydalarının olduğu…

Evlilik ve Aile Danışmanlığı

Ebeveyn çocuk ilişkisi çoğu zaman karmaşık ve yönetmesi zor…

Ebeveyn Danışmanlığı

Evlenme ve aile olma süreci bireylerin kendilerine, diğerlerine ve yaşama dair …

Neden Terapi Almalıyım?

Baş etmekte zorlandığınız günlük yaşam problemleri hakkında kısa süreli danışmanlık almak ve yaşamınızdaki önemli stres kaynaklarını yönetmekten, farklı ruh sağlığı sorunlarını çözmeye kadar çeşitli sebeplerle terapiye ihtiyaç duyabilirsiniz. Terapiye başlama nedenlerinizle, süreçte ele alınması gereken konular her zaman aynı olmayabilir. Sorunlar bazen göründüğünden daha karmaşık olabilirken bazen de göründüğü kadar karmaşık olmayabilir. Bu nedenle süreçte terapiye ihtiyacınız olup olmadığını ya da terapide nelere ihtiyacınız olduğunu belirlemek üzere bir uzman görüşü almak daha sağlıklı olacaktır.