Hakkımda

Uzm. Klinik Psikolog
Burcu K. ÖNCÜ

2013 Yılında Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden bölüm birincisi olarak Yüksek Onur Derecesi ile mezun olmuştur.
2018 yılında Ankara Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nı erişkin DEHB tanısı alan evli bireylerin evlilik ilişkilerini incelediği teziyle tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimi sırasında çocuk ve yetişkin değerlendirme testleri ve bilişsel davranışçı terapiler üzerine teorik eğitim ve süpervizyonlarının yanı sıra kendisinin de personeli olduğu Ankara Üniversitesi çocuk ve yetişkin psikiyatri bölümlerinde ilgili alanlarda stajlarını tamamlamıştır.
2021 yılında Hacettepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programı’na başlamıştır. Bu süreçte yaptığı akademik çalışmaların yanı sıra yetişkin ve çocuklarla terapi eğitimlerini ve süpervizyonlarını  sürdürmektedir.
Lisans eğitimi süresince İzmir’de özel danışmanlık merkezlerinde, çocuk onkolojisi ve yetişkin psikiyatri servisinde stajlar yapmış ve özel eğitim ya da desteğe ihtiyaç duyan çocuklar ve aileleriyle bireysel olarak çalışmıştır. Mezun olmasının ardından meslek hayatına Ankara Üniversitesi Gençlik Danışma Merkezi’nde üniversite öğrencilerine psikolojik destek hizmetleri vererek başlamıştır. 2014 yılı itibariyle bu görevine ek olarak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda psikolog olarak görev yapmaya başlamıştır. 2014 yılından bu yana her iki görevine eş zamanlı olarak devam etmekte olup psikiyatri bölümündeki çalışmaları sırasında sırasında ergen polikliniği, yetişkin polikliniği, psikosomatik servisi, alkol bağımlılığı servisi ve konsültasyon liyezon psikiyatrisi servisinde ergen ve yetişkin hastaların tedavisiyle ilgilenmiş ve bireysel terapilerin yanı sıra grup terapilerini yürütmüştür.

Uzmanlığı ve çalışma alanları gereği bu yaş gruplarındaki çeşitli psikopatolojilerin değerlendirmesinde kullanılan Minesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI), Tematik Algı Testi (TAT), Rorschach Mürekkep Lekesi Testi ve çok sayıda yarı projektif ve objektif değerlendirme aracını profesyonel olarak uygulamaktadır. Yanı sıra, dikkat bozuklukları, otizm ve demans gibi çeşitli nörodejeneratif ve nörogelişimsel bozuklukların değerlendirilmesine yönelik nöropsikolojik testleri ve yetişkin zeka değerlendirme araçlarını (WAIS-R) yetkin bir şekilde kullanmaktadır.

Aktif çalışma grubunu ergen ve yetişkinler oluşturmakla birlikte çocuklarla ilgili psikolojik sorunları ele almaya yönelik de eğitim, staj ve süpervizyonlarını başarıyla tamamlamış ancak bu konuda profesyonel ilkeleri gereği yalnızca ebeveyn danışmanlığı vermekte, çocuklarla birebir çalışmamaktadır. Verdiği hizmetler sırasında gerektiğinde danışanlarının medikal tedavi alması için bu alandaki hekimlere yönlendirmeler yapabilmektedir. Her durumda danışanlarının refahı ve iyi oluşunu, mesleğinin etik ilkelerini ve gerekliliklerini gözeterek çalışmayı önemsemektedir. Mesleğinin gerektirdiği şekilde kendi bireysel terapisini almaya devam etmektedir. Evli ve bir kız çocuk annesidir.

Terapiler

Uzmanlık eğitimleri boyunca uzun süre alandaki önemli isimlerden Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimleri ve süpervizyonları almıştır ve klinik pratiğinde de bilişsel davranışçı terapileri aktif olarak kullanmaktadır. Prof.Dr.Okan Cem Çırakoğlu tarafından verilen sınav kaygısı ile bilişsel davranışçı yaklaşımlarla başa çıkma eğitimini ve Prof. Dr. Yıldırım Beyatlı Doğan tarafından verilen Kısa Acil Psikoterapiler eğitimini tamamlamıştır. Yanı sıra Davranış Bilimleri Enstitüsü tarafından verilen ve travma çalışmalarında yaygın olarak kullanılan EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) I. Düzey eğitimi ve süpervizyonlarını tamamlamıştır. Otto Kernberg ve Dr. Ülkü Gürışık’ın da eğitim kadrosunda olduğu Psikodinamik Terapi eğitimi ve süpervizyonlarını almıştır. Aldığı ve almayı hedeflediği tüm eğitimler yetkinliğini arttırmaya yönelik çabalarının bir sonucu olup danışanlarıyla görüşmelerinde bireyin ihtiyacını ve faydasını uzman bir bakış açısıyla gözeten yaklaşımlarla çalışmaya gayret etmektedir.

Yayınlar

Kahveci Öncü, B. ve Tutarel-Kışlak, Ş. (2022). DEHB Tanısı Alan Bireyler ve Eşlerinde Evlilik Uyumu ve Evlilik Çatışmaları. Nöropsikiyatri Arşivi, 59, 127-132. DOI: 10.29399/npa.27502

Kahveci Öncü, B. ve Baştuğ, G. (2022). Klinik ve adli bağlamda ruhsal travmanın değerlendirilmesinde Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri, Tematik Algı Testi ve Rorschach Mürekkep Lekeleri Testi’nin kullanımı. Klinik Psikoloji Dergisi. 6(2), 232-248DOI: 10.5455/kpd.26024438m000063

Özbaş, B., Keskin, O., Hecker, H., Karahan, I., Özbaş, C., Kalkan, Ç., Kartal, A., Önder, F. O., Öncü, B. K., Gençdal, G., Akyildiz, M., Günşar, F., Idilman, R., Weissenborn, K., Özütemiz, Ö., & Yurdaydin, C. (2021). Determination of Turkish norms of psychometric tests for diagnosing minimal hepatic encephalopathy and proposal of a high sensitive screening test battery. Hepatology international, 15(6), 1442–1455. DOI: 10.1007/s12072-021-10207-5

Yarız, K., Kuçi, S., Kamacı, M. Kahveci Öncü, B. ve Özgür İlhan, İ. (2022).Alkole bağlı bir psikoz olgusunda psikotik ve bilişsel semptomların zamansal ilişkisi. Turkish J Clinical Psychiatry, 25, 338-343.DOI:10.5505/kpd.2022.03271

Kahveci Öncü, B. ve İnözü,M. (2023). Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’nda Psikolojik ve Psikososyal Müdahaleler: Sistematik Bir Derleme. Türk Psikiyatri Derneği Dergisi, DOI:10.5080/u27201